Akcjonariusze Taurona zdecydują 16 IV o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Taurona Polskiej Energii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 16 kwietnia br.

"Postanawia się podzielić zysk netto spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 854 350 522,56 złotych poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Jednostkowy zysk netto Taurona w 2017 r. wyniósł 854,35 mln zł wobec 166,25 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)