Wśród osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej najliczniejszą grupę stanowili Syryjczycy - 102 tys. Dwie następne to Irakijczycy - 47 tys. i Afgańczycy - 43 tys. - podał Eurostat.

Blisko jedna trzecia migrantów złożyła wnioski o azyl w Niemczech, 20 proc. we Włoszech, a 14 proc. we Francji.

Bardzo nieliczne grupy uchodźców ubiegały się o azyl na Słowacji, w Polsce, Portugalii, Czechach i Estonii.

Pod koniec 2017 roku władze krajów unijnych analizowały jeszcze blisko milion nierozpatrzonych wniosków azylowych.

Również we wtorek Grecja oraz międzynarodowe organizacje pomocowe skrytykowały zawarte w 2016 roku porozumienie między UE i Turcją, na mocy którego migranci, którzy dotarli na greckie wyspy po 20 marca 2016 roku, mieli być odsyłani do Turcji, o ile nie udało im się uzyskać statusu azylantów.

Liczba migrantów przybywających na greckie wyspy spadła znacząco po wdrożeniu tego porozumienia, ale Amnesty International, Human Rights Watch i inne organizacje o podobnym profilu uznały umowę zawartą przez UE z Ankarą za fatalną w skutkach oraz za dowód na nieudolność państw unijnych w radzeniu sobie z napływem uchodźców - relacjonuje AP.

"Jest to oczywisty przykład na niezdolność Europy do stworzenia i wdrożenia ujednoliconej polityki dotyczącej migrantów i uchodźców, która respektowałaby prawa człowieka" - powiedziała przedstawicielka grupy SolidarityNow Jenny Kavounidi.

AP przypomina, że tylko imigranci w wyjątkowo trudnej sytuacji są przewożeni na stały ląd; na wyspach przebywa obecnie 13,4 tys. migrantów.

>>> Czytaj też: Norweska minister podała się do dymisji z powodu wpisu na Facebooku