Zysk netto Unimotu spadł r: r do 23,63 mln zł w 2017 r.Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Unimot odnotował 23,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 30,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 33,51 mln zł wobec 40,95 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA był na poziomie 38,4 mln zł, czyli o 14% niższym r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 005 mln zł w 2017 r. wobec 2 531,58 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów o ponad 19% r/r nastąpił głównie dzięki wzrostowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, biopaliw oraz LPG" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spadek zysku netto o 24% r/r był wywołany głównie niższymi marżami w hurtowej sprzedaży oleju napędowego, ale także wzrostem kosztów, głównie kosztów związanych z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) od stanów magazynowych i zapasu obowiązkowego oleju napędowego, wskazano także.

"W związku z nieprecyzyjnymi przepisami, dotyczącymi realizacji NCW, spółka zdecydowała się na konserwatywną ich interpretację i poniesienie wyższych kosztów, które jednak miały charakter jednorazowy. Biorąc pod uwagę bardzo wymagające otoczenie zewnętrzne w 2017 r., jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Tym bardziej, że wzrost skali działalności grupy oraz przygotowanie do jej dalszego rozwoju w 2018 r. spowodowały zwiększenie zatrudnienia, a dynamiczny rozwój sieci paliw pod marką AVIA, wdrażanie aplikacji Tankuj24 i rozbudowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego generują dodatkowe, stałe koszty" - powiedział prezes Maciej Szozda, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 25,27 mln zł wobec 32,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)