Cyfrowy Polsat zakłada utrzymanie wzrostu liczby usług i wysokiego FCF w 2018 r.Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat wśród oczekiwań na bieżący rok zakłada m.in. utrzymanie tempa wzrostu usług (GRU) i wysokiego poziomu generowanych wolnych przepływów gotówkowych FCF, poinformował prezes Tobias Solorz.

"Utrzymanie tempa wzrostu usług (GRU) i nasycenia bazy klientów usługami zintegrowanymi, utrzymanie wysokiego poziomu marżowości biznesu i wysokiego poziomu generowanego FCF" - powiedział Solorz podczas konferencji prasowej.

W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 31 grudnia 2017 roku łączna liczba usług świadczonych przez grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 522 597, co oznacza powrót do poziomu z końca 2016 roku, sprzed spadków wywołanych obowiązkową rejestracją przedpłaconych kart SIM i dezaktywacją niezarejestrowanych kart na początku lutego 2017 roku, podano w raporcie.

Skorygowany FCF po odsetkach wyniósł 1 688 mln zł w 2017 r.

W segmencie TV grupa zakłada kontynuację strategii zakładającej utrzymanie udziałów w oglądalności oraz wzrost przychodów reklamowych w tempie przynajmniej zgodnym z dynamiką wzrostu rynku reklamy telewizyjnej.

Wśród oczekiwań na ten rok Solorz wymienił ponadto finalizację akwizycji Netii oraz rozpoczęcie realizacji zaplanowanych synergii na lata 2019- 2023, a także wygenerowanie zwrotu z inwestycji w nowe kanały TV.

Czynnikami o charakterze jednorazowym w działalności inwestycyjnej w 2017 roku były głównie wydatki na nabycie mniejszościowego pakietu akcji Netii w wysokości 638,7 mln zł, akcji ESKA TV S.A., udziałów w Lemon Records Sp. z o.o. oraz TV Spektrum Sp. z o.o.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)