Na początku sesji radni PiS wnieśli o przedstawienie przez prezydenta Warszawy informacji nt. odszkodowań, jakie ratusz wypłacił z związku z procesem reprywatyzacji.

Późnym wieczorem informację w tej sprawie, w imieniu prezydent Warszawy, przedstawił Rodkiewicz.

Jak mówił, odszkodowania z tytułu reprywatyzacji są wypłacane na podstawie ustawy o Gospodarce nieruchomościami i w latach 2010-2017 były wypłacane z trzech źródeł: ze środków własnych m.st. Warszawy, ze środków Skarbu Państwa przekazanych przez wojewodę oraz z dotacji z Funduszu Reprywatyzacji.

Rodkiewicz powiedział, że w 2010 r. były w sumie 42 decyzje odszkodowawcze, ze środków miasta wypłacono prawie 23 mln zł za 29 odszkodowań; w 2011 r. były 93 decyzje odszkodowawcze, ze środków miasta przeznaczono na 78 odszkodowań 138 mln zł. W 2012 r. było 111 decyzji odszkodowawczych, z kasy miasta wypłacono na 88 odszkodowań 148 mln zł. W 2013 r. było 30 decyzji, ze środków miasta wypłacono niecałe 12 mln zł za 20 decyzji odszkodowawczych.

Jak mówił Rodkiewicz, 181 decyzji odszkodowawczych było w 2014 r., miasto wypłaciło prawie 45 mln zł za 33 decyzje. W 2015 r. wydano 195 decyzji; z kasy miasta wypłacono 78 mln zł za 55 decyzji. W 2016 r. wydano 23 decyzje odszkodowawcze, wszystkie były płatne ze środków Skarbu Państwa, żadna ze środków miejskich. Natomiast, jak mówił Rodkiewicz, w 2017 r. wydano 21 decyzji, wszystkie tym razem były płatne ze środków miejskich, ich łączna kwota wyniosła 33 mln zł.

"Ze środków m.st. Warszawy w latach 2010-2017 wydatkowo na odszkodowania łącznie kwotę 537 mln zł" - podsumował Rodkiewicz.

Oskar Hejka (PiS) pytał, czy miasto posiada zestawienia dot. pełnomocników, w sprawach, w których zostały wypłacone odszkodowania.

Rodkiewicz przyznał, że miasto takie zestawienia posiada. Radni PiS poprosili o dostarczenie takiego zestawienia.

W środę przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki powiedział, że w latach 2010-2015 m.st. Warszawa wypłaciło ponad 119 mln zł odszkodowań klientom mecenasa Roberta N., adwokata, który występował w głośnych sprawach reprywatyzacyjnych m.in. przy słynnej działce na Placu Defilad Chmielna 70. Obecnie N. przebywa w areszcie w związku z reprywatyzacją.

Od początku czerwca ub.r. zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości bada komisja weryfikacyjna.