"Nadal spodziewamy się spadku cen energii w 2009 roku. Podtrzymujemy też stanowisko, że zatwierdzona w styczniu podwyżka będzie ostatnią w 2009 roku. Nie spodziewamy się nowych wniosków taryfowych" - powiedział PAP.

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził na początku stycznia taryfy dla przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną. Zgodnie z nowymi taryfami wzrost cen dla odbiorców indywidualnych wyniesie ok. 10 proc.