Elektrobudowa rekomenduje wypłatę 8 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, zgodnie z którym rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 37 980 864 zł tj. 8 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Również na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 roku rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Elektrobudowy" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa odnotowała wstępnie 61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., zaś w ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 55 mln zł.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)