Zysk netto Wieltonu wzrósł r: r do 77,32 mln zł w 2017 r.Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Wielton odnotował 77,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 89,04 mln zł wobec 82,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1597,25 mln zł w 2017 r. wobec 1197,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 57,35 mln zł wobec 42,37 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2017 roku przychody ze sprzedaży całej naszej grupy osiągnęły poziom 1,6 mld zł, czyli były o 33,4% wyższe niż w poprzednim roku. Ponad 71% z nich pochodziło z rynków zagranicznych. Utrzymaliśmy także wysoki poziom marży. Marża EBITDA wyniosła 7,3%, czyli nadal była znacznie wyższa niż średnia w branży. 2017 rok zakończyliśmy z zyskiem netto na poziomie 83 mln zł, tj. o 40% wyższym niż w poprzednim roku, przy czym wynik zawiera rozpoznanie zysku na okazyjnym nabycie udziałów w LGF oraz rozpoznanie aktywa z tytułu premii inwestycyjnej jako 'nagrodę za inwestowanie i zwiększanie liczebności miejsc pracy'" - napisał prezes Mariusz Golec w liście do akcjonariuszy.

W 2017 r. grupa uruchomiła nowy magazyn wysokiego składowania, halę załadunków, trzy linie do spawania ram naczep oraz zakończyliśmy montaż sprzętu na nowej linii antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń zanurzeniową metodą kataforezy (KTL), kotłownię, śrutownię, oczyszczalnię, dodał prezes.

"Wyniki 2017 roku potwierdzają, że idziemy we właściwym kierunku. W 2017 roku nasza grupa sprzedała 15,1 tys. jednostek, czyli o 17,5% więcej niż w poprzednim roku. Przy czym spółka Langendorf GmbH, która weszła w skład naszej Grupy 31 lipca 2017 roku, zbyła w tym okresie ponad 380 przyczep i naczep. W Polsce, Wielton S.A. sprzedał 4,5 tys. szt. pojazdów i utrzymując trzecią pozycję na rynku w zakresie nowych rejestracji z udziałem na poziomie 15,8% zbliżył się wyraźnie do wicelidera tego rankingu. Po latach niekorzystnych tendencji, skokowo wzrosła także sprzedaż w Rosji. Doskonale zachowywał się także rynek włoski. Nasza spółka Fruehauf SAS utrzymała natomiast swój dotychczasowy udział w dynamicznie rozwijającym się francuskim rynku" - podsumował Golec.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)