Zysk netto Atende wzrósł r: r do 12,73 mln zł w 2017 r.Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Atende odnotowało 12,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,74 mln zł wobec 14,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 290,62 mln zł w 2017 r. wobec 211,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 7,57 mln zł wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 291 mln zł, co oznacza wzrost o 38% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 14%, a zysk netto grupy wyniósł 12,7 mln zł i był o 20% wyższy niż rok wcześniej. Wzrost przychodów jest związany głównie z ponownym (po istotnym załamaniu w poprzednim roku) pojawieniem się zamówień z sektora publicznego (wzrost przychodów o 119% r/r do 115,5 mln zł), któremu towarzyszył wzrost przychodów Grupy w niemal wszystkich pozostałych sektorach rynku. Podkreślić należy również wzmocnienie pozycji na kluczowym dla Atende rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów, na którym skonsolidowana sprzedaż wzrosła o 13% do 105,6 mln zł" napisał prezes Roman Szwed w liście do akcjonariuszy.

"Bardzo pozytywnie oceniamy fakt, że zgodnie z naszą strategią wzrosło znaczenie spółek zależnych oraz ich produktów i usług w Grupie Atende. Przychody ze sprzedaży wszystkich spółek zależnych wzrosły r/r o 53%. Spółki wypracowały zysk EBITDA w wysokości 12,5 mln zł (wzrost aż o 91% r/r), co oznacza, że stanowił on prawie połowę (48,7%) wyniku EBITDA całej Grupy Atende" - dodał prezes.

Największy wkład do tego wyniku wniosły dwie spółki: Atende Software i Sputnik Software. Atende Software, która jest liderem w Polsce w zakresie dystrybucji treści multimedialnych w internecie, wypracowała w 2017 r. 4 mln zł netto. Z kolei Sputnik Software umiejętnie wykorzystał ożywienia na rynku rozwiązań IT dla jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu zwiększył sprzedaż o 72% r/r do poziomu 26,0 mln zł i wygenerował 3,5 mln zł zysku netto, podał Szwed.

"Pozytywny wpływ na uzyskany efekt przypisujemy również konsekwentnie kontynuowanej polityce intensyfikacji współpracy w ramach grupy. Warto podkreślić, że działająca dopiero od początku 2017 r. spółka A2 Customer Care, zarówno wniosła pozytywny wkład do skonsolidowanego wyniku finansowego, jak też nawiązała ciekawą współpracę, która pozytywnie rokuje na pozyskanie projektów we współpracy z innymi spółkami grupy" - wskazał prezes.

Podkreślił, że przedmiotem strategicznego zainteresowania jest sprzedaż usług abonamentowych, która stabilizuje sytuację finansową grupy dzięki lepszej przewidywalności wyników.

"Całkowita marża ze sprzedaży usług abonamentowych w 2017 r. była na poziomie marży wypracowanej rok wcześniej. Nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani poziomem sprzedaży zwłaszcza usług cloud computing, co jest spowodowane wolniejszym tempem adaptacji tych rozwiązań na rynku polskim w porównaniu do rynków zachodnioeuropejskich czy amerykańskiego. Celem Atende na kolejne lata pozostaje zwiększenie dynamiki wzrostu sprzedaży usług abonamentowych i ich udziału w sprzedaży grupy ogółem" - napisał też Szwed.

Z tego powodu w kolejnych latach grupa zamierza skupić się na wprowadzaniu na rynek nowych usług, opartych na innowacyjnych produktach własnych, szczególnie na innowacyjnym oprogramowaniu.

"W tym celu powołaliśmy w Atende dwa nowe działy - Dział Innowacji i Rozwoju, który zajmie się wytwarzaniem produktów opartych na technologiach blockchain i sztucznej inteligencji, oraz Dział Rozwiązań Mobilnych, skupiający kompetencje związane z sektorem, w którym mamy wyjątkowe umiejętności i największe doświadczenie" - podsumował prezes.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)