Zysk netto Ipopemy Securities wzrósł r: r do 2,46 mln zł w 2017 r.,Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Ipopema Securities odnotowała 2,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,85 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 97,16 mln zł w 2017 r. wobec 88,04 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 r. we wszystkich segmentach odnotowany został zysk, co przełożyło się na skonsolidowany zysk na działalności [podstawowej] na poziomie 8 327 tys. zł (wobec 3 338 tys. zł rok wcześniej) oraz 2 458 tys. zł skonsolidowanego zysku netto (w porównaniu z 2 365 tys. zł w rok 2016)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1,26 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)