Podpisane w środę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim umowy zakładają przeprowadzenie 24 inwestycji. Ich łączna wartość to nieco ponad 98 mln zł, z czego 43,7 mln zł stanowić będzie dofinansowanie przyznane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Jak poinformował PAP kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Michał Ochaciński, dzięki prawie 21,9 mln zł dofinansowania przeprowadzona zostanie modernizacja 14 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 19 km. W przypadku dróg powiatowych dofinansowanie w identycznej wysokości pozwoli zmodernizować dziesięć odcinków dróg o łącznej długości 55,3 km.

Ochaciński poinformował, że prace prowadzone będą w niemal każdym powiecie województwa. Dodał, że o przyznaniu dofinansowania i jego wielkości decydowało kilka kryteriów, w tym stan techniczny danej drogi, zamożność gminy oraz rola, jaką dana droga odgrywa w całej sieci dróg.

Jedną z większych inwestycji, która ma zostać przeprowadzona w ramach programu, będzie przebudowa dróg gminnych w centrum Pelplina. Kosztem niemal 5 mln zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie, zmodernizowane zostaną ulice prowadzące m.in. do zabytkowej części miasta, w tym zespołu pocystersko-klasztornego.

Jak poinformował Ochaciński, jeśli przetargi na planowane prace przyniosą oszczędności, możliwe będzie przyznanie zaoszczędzonych środków na kolejne inwestycje z listy.

Dofinansowanie pochodzi z tegorocznej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Podczas przeprowadzonego w ubiegłym roku naboru wniosków, pomorskie samorządy zgłosiły chęć wykonania 98 inwestycji, z czego 29 dotyczyło dróg powiatowych, a 69 - dróg gminnych.

Służby prasowe wojewody pomorskiego przypomniały, że Program prowadzony jest od 10 lat. W tym czasie – dzięki pozyskanym środkom, samorządy zrealizowały w sumie 275 inwestycji, w ramach których wyremontowano lub zmodernizowano około 972 kilometrów dróg w województwie pomorskim. Suma udzielonych w tym czasie dotacji wyniosła nieco ponad 391 mln zł. (PAP)

autor: Anna Kisicka

edytor: Anna Mackiewicz