TNS Consumer Index utrzymuje wartość dodatnią i wynosi 4,7 pkt., co oznacza spadek o 0,9 pkt. proc. w porównaniu do lutego. "TNS Consumer Index jest wciąż na plusie, ale od stycznia systematycznie spada" - wskazał Kantar TNS.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju przyjmuje wartość 4,5 pkt, co oznacza spadek 0,6 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. "Spadek wartości wskaźnika wynika z gorszej niż miesiąc temu oceny obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju, a także oceny zmian sytuacji ekonomicznej w kraju - obie wartości spadły o 1 punkt procentowy. Postrzeganie rocznej prognozy zmian sytuacji ekonomicznej Polski nie uległo zmianie" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstwa domowego przyjmuje wartość 4,9 proc., co oznacza spadek o 1,2 pkt. proc. "Poczucie, że w kolejnym roku poprawi się sytuacja finansowa w polskich gospodarstwach domowych jest mniejsze - spadek o 3 punkty procentowe. Natomiast ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrosła o 1 punkt procentowy" - czytamy w raporcie.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-14 marca 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1060 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, technika wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.