Zysk netto Bowim spadł r: r do 18,51 mln zł w 2017 r.Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Bowim odnotował 18,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 21,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39,53 mln zł wobec 43,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 127,7 mln zł w 2017 r. wobec 819,97 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 roku skonsolidowane przychody operacyjne przekroczyły miliard złotych i były najwyższe w ponad 20-letniej historii Bowimu. Wyniosły one ponad 1 130 mln zł, co oznacza, że w porównaniu do wyniku z 2016 roku urosły o ponad 36%. Zysk operacyjny grupy osiągnął w ubiegłym roku 39,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 18,8 mln zł. Osiągnięte wyniki są nie tylko efektem sprzyjającej w 2017 roku koniunktury rynkowej, ale również, a może przede wszystkim, pracy całego zespołu i efektywności realizowanej strategii rozwoju" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.
Zarząd rynek dystrybucji w 2017 roku ocenił pozytywnie.
"Wpłynęły na to m.in. ograniczenie importu stali z Dalekiego Wschodu dzięki nałożonym przez Komisję Europejską cłom antydumpingowym, a w Europie organiczny wzrost popytu na stal. W Polsce głównymi motorami napędowymi rynku są przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, realizowane dzięki funduszom unijnym. Pomimo, iż nadal widzimy podaż towarów hutniczych m.in. z Rosji, Turcji, Iranu czy Białorusi, nie obawiamy się jej istotnego wpływu na naszą działalność. Rok 2017 był zmienny i po pozytywnym I kwartale 2017 r., II kwartał charakteryzował się spadkiem cen głównych składowych asortymentu oferowanego przez Grupę Bowim, czyli m.in. blach gorącowalcowanych, prętów i profili, co też odbiło się na nieco słabszym wyniku grupy w tym okresie. W II połowie roku ceny wyrobów stalowych osiągały coraz wyższe poziomy i w efekcie całoroczne średnie wartości cen rynkowych oferowanego asortymentu były wyższe niż w 2016 r. Kluczowym czynnikiem, który pozwolił osiągnąć rekordowe przychody, był znaczny wzrost przetwarzanych wolumenów (potwierdzający wzrost skali działalności) oraz prowadzona od lat optymalna polityka zakupowo - sprzedażowa oferowanych produktów i towarów" - podsumowano.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 16,44 mln zł wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)