Akcjonariusze CDRL zdecydują 9 maja o wypłacie 1 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydują o wypłacie w dywidendy wysokości 6,05 mln zł tj. 1 zł na akcję, z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 9 maja.

"Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie w 10 362 267,80 podzieli w następujący sposób:

a) kwotę 6 054 544 przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 1 zł na jedną akcję;

b) kwotę 4 307 723,8 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki.

Ponadto, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu spółki, walne z gromadzenie postanawia o przekazaniu kwoty 556 746,5 z tytułu zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach uchwał.

Proponowany dzień dywidendy to 16 maja 2018 r., a termin wypłaty dywidendy - 1 czerwca 2018 r., podano także.

W ub.r. akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 7,27 mln zł, co daje 1,2 zł na akcję.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)