"W naszej ocenie (...) potencjał do dalszego spadku EUR/PLN uległ wyczerpaniu z chwilą osiągnięcia poziomu 4,1780. Z tego powodu uważamy, iż piątkowe notowania powinny polegać na stabilizacji kursu w oczekiwaniu na wieczorną decyzję agencji Standard and Poor’s, która planuje dokonać przeglądu ratingu Polski. Dzisiejszy zestaw krajowych danych makroekonomicznych obejmujący między innymi inflację CPI nie powinien mieć większego znaczenia dla wyceny złotego i SPW" - napisano w piątkowym raporcie banku Millennium.

Innego zdania są analitycy mBanku.

"Trend aprecjacyjny na złotym wygląda póki co na mocny i w obecnych warunkach (długoterminowe stopy procentowe w dobrze rozpoznanych zakresach wahań, niska inflacja krajowa) wady polskiej waluty pozostają na drugim planie. Jeśli apetyt na ryzyko utrzyma się na wysokim poziomie, a ryzyka geopolityczne nie zrealizują się, powinniśmy zobaczyć jeszcze mocniejszego złotego w najbliższych dniach" - napisano w raporcie mBanku

W piątek wieczorem agencja S&P Global Ratings dokona przeglądu ratingu Polski (BBB+ z perspektywą stabilną).

Wszystkie z 14 ośrodków zapytanych przez PAP Biznes odpowiedziało, że nie spodziewa się zmiany ratingu Polski podczas zaplanowanej na piątek rewizji przez S&P. Jedenastu z 14. ankietowanych ekonomistów nie spodziewa się również zmiany perspektywy. Trzech ekonomistów oczekuje podniesienia perspektywy w górę.

W środę agencja podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2018 r. do 4,5 proc. z 3,8 proc i obniżyła prognozę długu general government do 49,5 proc. PKB z 51,8 proc.

O godz. 10 GUS poda szczegóły dotyczące inflacji, natomiast o godz. 14 NBP opublikuje bilans płatniczy.

RYNEK DŁUGU

"Sentyment do polskich obligacji jest pozytywny. Ministerstwo Finansów ogranicza podaż, na rynek docierają dobre sygnały dot. wykonania budżetu, a do tego RPP utwierdziła inwestorów w przekonaniu, że przez dwa lata nie podniesie stóp NBP" - napisano w raporcie porannym PKO BP.

Ekonomiści Pekao SA spodziewają się jednak konsolidacji rentowności polskiego długu.

"Silny spadek rentowności polskich obligacji w ostatnich dniach ogranicza potencjał do kontynuacji tendencji. Zakładamy teraz kilkutygodniową konsolidację w okolicy aktualnie obserwowanych poziomów na krzywej" - napisano w raporcie Pekao.

piątek czwartek czwartek
9.30 16.15 9.25
EUR/PLN 4,1741 4,1778 4,1836
USD/PLN 3,3858 3,3952 3,3821
CHF/PLN 3,515 3,5213 3,5266
EUR/USD 1,2328 1,2305 1,237
PS0420 1,50 1,48 1,48
PS0123 2,25 2,23 2,21
WS0428 2,99 2,97 2,96