"Zarząd spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 mln zł w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych (kapitał docelowy). W ramach kapitału docelowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 20 mln akcji zwykłych. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń i emisji akcji" - czytamy w projekcie uchwał.
Za uprzednią zgodą rady nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, zaznaczono także.
Pod koniec marca br. w komunikacie Gino Rossi podało, że zarząd - mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju spółki - podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Spółka dokonała już w tym celu wyboru doradcy biznesowego. 


Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)