Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 10 maja o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Pierwotnie NWZ miało się odbyć 24 kwietnia br, jednak zostało odwołane z powodu wad prawnych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

"Zarząd spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 mln zł w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych (kapitał docelowy). W ramach kapitału docelowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 20 mln akcji zwykłych. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń i emisji akcji" - czytamy w projekcie uchwał.

Za uprzednią zgodą rady nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, zaznaczono także.

Pod koniec marca br. w komunikacie Gino Rossi podało, że zarząd - mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju spółki - podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Spółka dokonała już w tym celu wyboru doradcy biznesowego.Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)