Giełda wykluczyła Kerdos z obrotu z dniem 19 kwietnia


Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Kerdos Group w upadłości od czwartku 19 kwietnia, podała GPW.
Decyzja nastąpiła w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki, wskazano w uchwale.
Kerdos Group był spółką holdingową, skupioną na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii.

(ISBnews)