Akcjonariusze Pepeesu zdecydują 11 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees zadecydują o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 11 maja.

"Postanawia się zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie: 12 319 022,01 zł przenieść na kapitał rezerwowy - fundusz inwestycyjny" - czytamy w projekcie uchwały.

W innym dzisiejszym komunikacie Pepees podał, że "zdaniem zarządu spółki, przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 na kapitał rezerwowy spółki jest zgodne z dotychczasową strategią Grupy Pepees, której zamiarem jest budowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez reinwestowanie zysku na dalszy rozwój spółki i jej grupy kapitałowej"

Pepees odnotował 13,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,6 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 12,32 mln zł wobec 15,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)