Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -573 mln euro, w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło -160 mln euro.

"W lutym 2018 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 67,8 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 mld PLN, tj. o 2,3% w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. O wzroście tym zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę komputerów oraz produktów z żelaza i stali. Wartość importu towarów w porównaniu z lutym 2017 r. wzrosła o 3,2 mld zł, tj. o 4,8% i osiągnęła poziom 70,2 mld zł. Przyrost ten w głównej mierze wynikał ze wzrostu importu samochodów osobowych oraz ciężarowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 2,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było również ujemne i wyniosło 0,7 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,7 mld zł i wzrosły o 5,1% r/r. Wartość rozchodów wyniosła 11,3 mld zł wzrosła o 8,4% r/r. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,5 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,1 mld zł), usług transportowych (2,3 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,1 mld zł), podano także.  

>>> Polecamy: Inwestorzy nadal stawiają na Polskę