"Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka  za I kw. 2018:
- Przychody ze sprzedaży netto: 397 897 tys. zł,
- EBITDA: 122.339 tys., zł, 
- EBIT: 25 591 tys. zł,
- Zysk netto: 20 903 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Wyniki były wyraźnie niższe niż przed rokiem, kiedy to sprzedaż spółki ukształtowała się na poziomie 463,4 mln zł, EBITDA wyniosła 179,82 mln zł, zysk operacyjny 84,5 mln zł, a zysk netto 64,1 mln zł, podano w osobnym komunikacie.

Produkcja węgla handlowego w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła blisko 2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się natomiast poziomie 2 mln ton, wobec 2,4 mln ton rok wcześniej.

"Na spadek produkcji, a w konsekwencji na pogorszenie wyników rok do roku, wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej w jednej ze ścian (problemy z utrzymaniem stropu i wypływy wody). W efekcie wydajność ściany była niższa, niż w normalnych warunkach. Problem był przejściowy. Poradziliśmy sobie z nim i już w marcu produkcja odbywała się zgodnie z planem. Zaległości z pierwszego kwartału nadrobimy w kolejnych okresach. Podtrzymujemy nasz tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton" - powiedział prezes Artur Wasil, cytowany w osobnym komunikacie.

W związku z utrudnieniami średni uzysk z pierwszych trzech miesięcy 2018 roku wyniósł 57%, wobec 66,7% w tym samym okresie rok wcześniej.

"Oprócz wskazanych powyżej czynników technicznych, na wynik finansowy w I kw. 2018 roku wpływ miało również ujęcie w księgach spółki wyniku ostatecznego rozliczenia ugody zawartej pomiędzy spółką, a konsorcjum firm Mostostal Warszawa oraz Acciona Infraestructuras, którego dodatni wpływ na wynik netto wyniósł około 25 449 tys. zł" - czytamy także.

"Jednocześnie spółka podtrzymuje deklarowany na cały 2018 r. plan produkcyjny na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki LW Bogdanka zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym, którego publikacja przewidziana jest 24 maja 2018 roku.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)