Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-04-17 6828,00 -0,7% -0,5% -5,3% 20,6%
Miedź 3M USD/t 2018-04-17 6877,00 -0,5% -0,2% -5,1% 20,8%
Ołów spot USD/t 2018-04-17 2348,50 -1,1% -1,5% -5,5% 4,9%
Ołów 3M USD/t 2018-04-17 2350,00 -0,8% -1,4% -5,5% 5,0%
Aluminium spot USD/t 2018-04-17 2407,00 -0,2% 16,6% 6,7% 27,0%
Aluminium 3M USD/t 2018-04-17 2405,00 0,3% 15,3% 6,0% 26,0%
Cyna spot USD/t 2018-04-17 21595,00 2,4% 2,4% 7,5% 10,2%
Cyna 3M USD/t 2018-04-17 21475,00 2,1% 2,3% 7,2% 9,5%
Nikiel spot USD/t 2018-04-17 14174,00 -0,9% 4,5% 11,6% 46,2%
Nikiel 3M USD/t 2018-04-17 14215,00 -0,8% 4,3% 11,4% 45,8%
Cynk spot USD/t 2018-04-17 3138,25 0,4% -3,8% -6,0% 20,2%
Cynk 3M USD/t 2018-04-17 3154,00 0,6% -3,3% -5,0% 20,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-17 188,30 -1,9% -13,2% -27,6% -40,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-04-17 79,85 -3,0% 6,2% -11,3% 21,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-04-17 759,66 0,1% 12,7% 9,1% 16,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-04-17 713,66 0,1% 13,7% 9,8% 18,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-04-17 669,46 -0,9% 7,5% 6,2% 28,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-04-17 617,75 -1,1% 8,6% 4,7% 26,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-04-17 369,71 -0,7% 5,5% 2,3% 19,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-04-17 368,46 -0,7% 5,3% 2,3% 24,0%

(PAP Biznes)