Pragma Inkaso: Wzrost rentowności grupy r: r celem na 2018 r.Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Wzrost rentowności Grupy Pragma Inkaso w stosunku do 2017 r. został zdefiniowany jako jeden z głównych obszarów działań w 2018 r., podała spółka w prezentacji wynikowej. Pragma Inkaso chce też utrzymać rentowność jednostkową na poziomie z 2H 2017 r. i pozyskać inwestora dla LeaseLink.

"- Wzrost rentowności grupy w stosunku do 2017 r
- proces pozyskania inwestora dla LeaseLink,
- utrzymanie rentowności jednostkowej Pragma Inkaso z 2H 2017 r." - czytamy w prezentacji spółki dotyczącej głównych obszarów działań w 2018 r.
LeaseLink to pionier i lider rynku e-mikroleasingu. Spółka miała 2,5 tys. merchantów (sklepy online i stacjonarne, banki) i ponad 10 tys. aktywnych klientów na koniec 2017 r. , podano także.
"Wzrost przychodów jaki nastąpił w trakcie 2017 r. (głównie w zakresie usług serwiserskich) oraz zmniejszenie kosztów działalności pozwoliło w drugiej połowie roku wypracować zysk netto w wysokości 1,3 mln zł wobec straty 1,4 mln zł w pierwszej połowie roku. Rentowność spółki w drugim półroczu pozwala nam z optymizmem patrzeć na wynik jednostkowy Pragma Inkaso w 2018 r. i kolejnych latach" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy zamieszczonym w raporcie.


Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)