Akcjonariusz JHM Development chce wypłaty 0,03 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Mirbud - akcjonariusz JHM Development, reprezentujący 86,26% kapitału spółki zgłosił projekt uchwały o przeznaczeniu przez spółkę kwoty 2,08 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,03 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r. wynika ze zmienionych projektów uchwał na walne spółki, zaplanowane na 11 maja.

"Zwyczajne walne zgromadzenie JHM Development [...] postanawia z zysku netto w kwocie 7 365 922,93 zł osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 przeznaczyć na wypłatę dywidendy 2 076 000 zł tj. 0,03 zł tj. 0,03 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 5 280 922,93 zł i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy proponuje się ustalić na 31 lipca 2018 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 31 października 2018 r., podano także.

Projekty uchwał na walne, ogłoszone 13 kwietnia zakładały przeznaczenie całości zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)