Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions postanowili wypłacić dywidendę za 2017 r. w kwocie 1,3 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Business Solutions postanowiło:
Zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 47 283 487,37 zł podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za 2017 rok w kwocie 43 443 650,9 zł przeznaczyć do podziału miedzy akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,3 zł na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za 2017 rok w kwocie 3 839 836,47 zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Business Solutions ustaliło dzień dywidendy na 15 maja 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 5 czerwca 2018 roku, podano także.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.
(ISBnews)