W dniu wydania rekomendacji kurs CEDC na Nasdaq wynosił 12,71 USD za sztukę. W piątek ok. godz. 10:30 za jedną akcję na warszawskiej GPW płacono 47,99 zł, co oznacza wzrost o 3,96%.

"Główny dla CEDC segment rynku, na którym działa (czyli wódka), spisuje się dobrze i wydaje się odporny na recesję. Silna konsolidacja na rynku rosyjskim powinna pozwolić spółce osiągnąć znaczące tempo wzrostu, w tym samym czasie stabilny rynek polski zapewni jej mocne przepływy pieniężne" - czytamy w raporcie.

Analitycy Erste spodziewają się, że w 2008 r. CEDC osiągnęło 13,1 mln USD straty netto wobec 77,1 mln USD zysku rok wcześniej. Obroty mogły wynieść 1647,5 mln USD wobec 1189,8 mln USD w 2007 r.