Przewozy PKP Cargo w Polsce wzrosły o 3,5% r: r wg masy w marcuWarszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PKP Cargo przewiozło 9,4 mln ton towarów w marcu br., tj. o 3,5% więcej r/r, a wykonana praca przewozowa wzrosła o 2% r/r do 2,4 mld tonokilometrów, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

"W marcu br. udział rynkowy Grupy PKP Cargo w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku w ujęciu masy towarowej zmniejszył się z 44,62% do 43,56% (-1,07 pkt proc.), a w ujęciu pracy przewozowej zmniejszył się z 52,04% do 48,32% (- 3,72 pkt proc.). Natomiast przewozy Grupy PKP Cargo w marcu 2018 roku były pod względem masy o 11,4% wyższe, a w ujęciu pracy przewozowej o 9,2% większe niż w lutym br." - czytamy w komunikacie.

Po trzech miesiącach 2018 roku Grupa przewiozła o 10,5% więcej ładunków i wykonała pracę przewozowa o 9,9% większą niż w analogicznym okresie 2017 r. Przewozy w ujęciu masy w marcu 2018 roku były aż o 20,5% większe, a praca przewozowa o 9,9% większa niż w marcu 2016 r., podano także także.

W porównaniu do lutego 2018 roku, w marcu br. wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego, kamienia, intermodalne, ropy i przetworów, rud i innych artykułów chemicznych.

Według spółki, większe przewozy kamienia były możliwe m.in. dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa (m.in. na cele budowy kilku obwodnic drogowych i dróg ekspresowych). Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja przewozów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od kilku producentów zza południowej granicy oraz realizacja przewozów dla nowego klienta (niezrealizowane w 2017 r.) w kilku relacjach w Polsce.

Zwiększone przewozy węgla kamiennego wynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w celu zapewnienia wymaganych zapasów węgla i zabezpieczenia ciągłości bieżącej produkcji energii oraz ze wzrostu importu surowca ze Wschodu.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)