Energa ogłosi 10-letnią Strategiczną Agendę Badawczą w III kw. 2018 r.Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Energa planuje ogłosić dziesięcioletnią Strategiczną Agendę Badawczą w III kwartale 2018 r., podała spółka.

"Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) to dokument mający charakter 'mapy drogowej', który w precyzyjny sposób określa kierunki badań, rozwoju i innowacji (obszaru B+R+I). Firma stworzy SAB na najbliższe 10 lat" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze Strategią Innowacji, na działalność badawczo-rozwojową w 2020 roku spółka przeznaczy 30 mln zł, a w 2025 roku - 50 mln zł.

"Będzie to pierwszy tego typu dokument, o tak długim horyzoncie czasowym w polskim sektorze energetycznym. Dzięki SAB Grupa Energa będzie mogła skupić się na najbardziej atrakcyjnych i priorytetowych działaniach w obszarze B+R+I, a działania te zostaną zaplanowane w konkretnych ramach czasowych przy użyciu starannie dobranych zasobów i środków" - powiedział zastępca dyrektora Strategii, Rozwoju i Innowacji w Enerdze Jan Chlebowicz, cytowany w komunikacie.

Agenda opisze założenia, cele i trendy rozwoju obszaru badawczo-rozwojowego i innowacyjności, jakimi spółka powinna się kierować. Ma także komunikować o potrzebach grupy na zewnątrz, czyli do dostawców technologii oraz know-how. Będą to startupy, z którymi Energa chce współpracować w ramach modelu Otwartych Innowacji, ale także duże koncerny przemysłowe i małe firmy.

"Właściwe zdefiniowanie potrzeb grupy w długoterminowej perspektywie pozwoli skutecznie rozwijać i wdrażać innowacje. Dzięki temu będziemy mogli pozyskiwać wartościowych partnerów zewnętrznych i zachęcać do współpracy tych, którzy uzupełnią nasze kompetencje w najbardziej perspektywicznych obszarach badań i rozwoju" - wskazała p.o. prezesa Energi Alicja Barbara Klimiuk.

SAB uwzględni strategię, strukturę i kulturę organizacyjną Energi oraz posiadane przez nią aktywa. Jednocześnie w Agendzie zawarte będą zmiany w oczekiwaniach klientów i otoczeniu konkurencyjnym, a także krajowe i światowe trendy w branży elektroenergetycznej. SAB weźmie też pod uwagę uwarunkowania regulacyjne i określi tzw. "disruptive technologies", czyli przełomowe technologie gruntownie zmieniające rynek, podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)