Mariéme Jamme to senegalska bizneswoman, blogerka, technolog i przedsiębiorca społeczny, mieszka i pracuje w Londynie. Urodziła się w biednej, senegalskiej wiosce. Wraz z dwoma braćmi została porzucona przez matkę. Wychowywała się w wielu rodzinach zastępczych. Następnie została sprzedana handlarzom ludźmi, którzy wywieźli ją do Europy. Mariéme trafiła do Paryża, gdzie była zmuszana do pracy w domach publicznych. W dzieciństwie nie otrzymała żadnej edukacji. Stała się przykładem wykluczenia i dyskryminacji. Nauczyła się pisać dopiero w wieku 16 lat. Jej trudne doświadczenie życiowe stało się inspiracją do założenia organizacji „I am the code”, która za statutowy cel stawia sobie nauczenie do 2030 roku miliona dziewczyn i kobiet z krajów rozwijających się umiejętności programowania, która pomoże im w znalezieniu dobrze płatnej pracy w przyszłości.

"Nie sądzę, że zostałabym sprzedana do Europy gdybym miała dostęp do technologii”     

Głównym celem organizacji jest zmniejszenie globalnego niedoboru umiejętności w zakresie STEAMD (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, Design) oraz zwiększenie integracji gospodarczej w zmarginalizowanych społecznościach krajów rozwijających się. Jak dotąd ponad 7 300 dziewczyn i kobiet w 54 krajach na całym świecie skorzystało ze szkoleń organizowanych przez tą ambitną Senegalkę

Mariéme Jamme jest charyzmatycznym, międzynarodowym mówcą oraz współzałożycielką Africa Gathering, globalnej platformy skupiającej przedsiębiorców i ekspertów w celu wymiany poglądów na temat rozwoju Afryki. Wszystkie elementy jej wysiłków są skierowane na rzecz utrzymania afrykańskiej narracji w sposób istotny i pozytywny.

Mariéme została uhonorowana przez Światowe Forum Ekonomiczne jako młoda, światowa liderka za działalność aktywizującą w zakresie wzmacniania pozycji i inwestowania w umiejętności oraz rozwój młodych dziewcząt i kobiet poprzez twórcze uczenie się i wspieranie przedsiębiorczości w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Sytuacja gospodarcza i perspektywy rozwoju stały się szeroko dyskutowanym tematem wraz z ogłoszeniem prognozy Banku Światowego na najbliższe trzy lata, z którego wynika, że wzrost gospodarczy kontynentu afrykańskiego będzie wyższy od średniej światowej. Pojawiły się jednak obawy, iż obecna sytuacja jest połączona z boomem na rynku towarowym, podtrzymywanym przede wszystkim przez chiński popyt.

Prof. Calestous Juma wyjaśnił stacji CNN, iż utrzymanie przez Afrykę obecnej tendencji wzrostowej będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak szybko będzie ona w stanie dokonać transformacji z zależności od tradycyjnych rynków towarowych w stronę nowoczesnej gospodarki opartej na rozwoju technologicznym.

Taka sytuacja jest ogromną szansą dla kobiet z ubogich krajów Afryki, które dzięki #iamtheCODE mogą odpowiedzieć na współczesne trendy gospodarcze i wyrwać się ze świata stereotypów, biedy i dyskryminacji.

Mariéme Jamme będzie jednym z 250 speakerów z całego świata, którzy 13 – 14 czerwca zabiorą głos na kongresie Impact’18. Gospodarzem Impact'18 jest miasto Kraków.