Spadek przeciętnych cen był największy odtąd zaczęto je badać w 2005 roku - poinformowała Quotable Value New Zeland, rządowa agencja wyceny.

Spadające ceny nieruchomości pokazują, że kryzys gospodarczy będzie się przedłużał ponieważ surowsze warunki udzielania kredytów i rosnące bezrobocie podrywają zaufanie gospodarstw domowych. Alan Bollard, szef nowozelandzkiego banku centralnego, który od lipca ub.r. obciął referencyjną stopę procentową do 4,75 punktów procentowych przynaglał w ubiegłym miesiącu banki, aby przeniosły niższe koszty pożyczek na konsumentów.

“Spadek stóp procentowych zwykle pobudza aktywność nabywców, ale przeciwdziałają temu strach przed utratą pracy i ostrożniejsze podejście do pożyczania ze strony instytucji finansowych ” - powiedział Blue Hancock, rzecznik Quotable Value.