Best miał 19,59 mln zł zysku netto, 40,2 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Best odnotował 19,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,09 mln zł wobec 13,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 40,2 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,82 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 35,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 9,4 mln zł wobec 13,01 mln zł straty rok wcześniej.

Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie Best na koniec I kw. 2018 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

"W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy inwestycje o łącznej wartości około 1 mld zł, podobnie poziom odzyskanych wierzytelności w tym okresie wyniósł 1 mld zł. Pokazuje to stabilny rozwój Grupy w oparciu o odpowiedzialną politykę zakupową i finansowania. W najbliższych kwartałach oczekujemy urealnienia cen portfeli, które były w 2017 roku mocno zawyżone w wyniku agresywnej polityki konkurencyjnej w branży. Wypracowaliśmy efektywne nisze działalności w sektorze pozabankowym, ale jesteśmy otwarci na kupno portfeli zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym - w ramach konsolidacji rynku" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 71,6 mln zł, w tym należnych Grupie Best 62 mln zł, czyli o 22% więcej r/r. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie Best wyniosła blisko 1 mld zł, podano także.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)