Astarta miała 3,7 mln euro zysku netto, +13,47 mln euro EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Astarta odnotowała 3,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 30,74 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,21 mln euro wobec 35,01 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 13,47 mln euro wobec 30,74 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,59 mln euro w I kw. 2018 r. wobec 147,99 mln euro rok wcześniej.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)