"Voltex zamierza pozyskać z rynku publicznego ok. 30 mln złotych, które przeznaczy na realizację przyjętej strategii rozwoju. Środki pozyskane z pierwszej publicznej emisji akcji Spółka zamierza przeznaczyć w 2/3 na akwizycje przedsiębiorstw. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów Voltex planuje zwiększyć kompleksowość oferty rynkowej" - czytamy w komunikacie.

"W kręgu naszych zainteresowań są firmy z branży elektrotechnicznej oraz górniczej, z którymi współpracujemy przy realizacji zleceń. Włączenie ich do naszej grupy kapitałowej niewątpliwie poszerzy naszą ofertę rynkową, co pozwoli nam realizować kontrakty aktualnie niedostępne oraz zdecydowanie poprawi rentowność prowadzonych projektów" - powiedział prezes Edward Parchimowicz cytowany w komunikacie. Część środków spółka planuje przeznaczyć na rozbudowę sieci dystrybucji.

Spółka poinformowała też, że skorygowała podawane we wcześniejszych informacjach prognozy wyników finansowych za rok 2008.

"Na rok 2008 szacowaliśmy wynik netto na poziomie 4 mln zł. Realizacja kolejnych kontraktów w ub. r. pozwoliła nam przekroczyć tę wielkość i na koniec 2008 roku odnotowaliśmy 6,35 mln zł zysku netto przy 39,5 mln zł przychodów ze sprzedaży" - powiedział Parchimowicz.

W 2007 roku Voltex wypracował zysk netto w wysokości 3,6 mln zł przy osiągniętych przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 28,5 mln zł.

Voltex od 16 lat działa na polskim rynku usług elektroenergetycznych. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania kontrolne i pomiarowe, które umożliwiają wdrożenie lub przebudowę istniejącego laboratorium pomiarowego, począwszy od wykonania projektu budowlano-technicznego po uruchomienie procedur pomiarowych i przeszkolenie załogi. Oferta obejmuje autorskie rozwiązania technologiczne opracowywane przez własny dział badań i wynalazczości we współpracy z ośrodkami naukowymi.