Zarząd spółki działającej pod firmą Protektor Spółka Akcyjna […] niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do rady nadzorczej spółki oraz następnie do zwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem i rekomendacją w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1 350 988,27 zł, według wskazanych niżej zasad:

a) Cały zysk spółki za 2017 r., to jest kwotę 1 350 988,27 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,

b) Dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznaczyć część kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 931 603,73 zł,

c) Razem na wypłatę dywidendy przeznaczona byłaby kwota 2 282 592 zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 12 groszy" - czytamy w komunikacie.

Do wypłaty dywidendy uprawnieni byliby akcjonariusze posiadający akcje w dniu 11 września 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy byłby 11 grudnia 2018 roku, podano także.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)