Zysk operacyjny wyniósł 0,89 mln zł wobec 10,55 mln zł zysku rok wcześniej.

"Niższe wyniki finansowe, osiągnięte w I kwartale 2018 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wynikają ze zmniejszenia rentowność realizowanych kontraktów, do którego przyczynił się wzrost cen materiałów i usług podwykonawców, natomiast przesuwające się w czasie, niezależne od grupy kapitałowej rozpoczęcie prac w związku z podpisanymi nowymi umowami nie pozwoliło na osiągnięcie takiego poziomu przychodów ze sprzedaży, który zrekompensowałby niższe marże na zakończonych kontraktach" - czytamy w komunikacie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 194,09 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 277,76 mln zł rok wcześniej.

"Zmniejszenie poziomu przychodów w I kwartale 2018 roku w stosunku do I kwartału 2017 roku spowodowane było zmniejszającymi się, zgodnie z harmonogramem przerobów na głównym kontrakcie realizowanym przez grupę kapitałową w Elektrowni w Opolu, a także niższą niż oczekiwano, kontraktacją w latach wcześniejszych. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 15 566 tys. zł (w analogicznym okresie 2017 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 33 690 tys. zł)" - podano także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 1,3 mln zł wobec 11,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. 

(ISBnews)