Torpol miał wstępnie 4 mln zł straty netto przy 212,2 mln zł przychodów w I kw.Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Torpol odnotował 4 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. (wobec 3,3 mln zł straty rok wcześniej), przy wzroście przychodów o ponad 230% r/r do 212,2 mln zł, podała spółka. Jak podkreślił Torpol, strata netto w tej wysokości była zgodna z oczekiwaniami analityków.

Strata grupy z działalności operacyjnej wyniosła w I kw. br. 3,7 mln zł wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął odpowiednio 3,1 mln zł wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami i konsensusem rynkowym, na tle branży to niezły wynik. Decydujący wpływ na stratę zanotowaną na poziomie skonsolidowanym miała sytuacja naszej spółki zależnej Torpol Norge AS. Opóźnienie w ogłaszaniu wcześniej planowanych i ujętych w Narodowym Planie Transportowym postępowań przetargowych na rynku norweskim, zarówno kolejowym, jak również tramwajowym, uniemożliwiły spółce zbudowanie portfela zamówień, co z kolei skutkowało brakiem sprzedaży w pierwszym kwartale br. Przy ponoszeniu określonego poziomu kosztów stałych oznaczało uzyskanie ujemnego wyniku finansowego" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.

"Uważamy nadal, że rynek norweski jest bardzo perspektywiczny, jednak dopóki nie pozyskamy nowych kontraktów w Norwegii postanowiliśmy przenieść część potencjału kadrowego i sprzętowego do Polski w celu wsparcia przy realizacji rekordowego poziomu kontraktacji oraz minimalizacji kosztów stałych ponoszonych przez spółkę norweską" - dodał prezes.

Zarząd Torpolu podtrzymał zapowiedzi, iż obecny portfel zamówień w wysokości ponad 2,8 mld zł pozwoli na znaczny wzrost skali działalności w najbliższych latach, natomiast posiadana rentowność portfela zamówień na sprzedaży brutto pozwoli na osiągnięcie wymiernych zysków finansowych, podano także w komunikacie.

"Patrząc przez pryzmat osiągniętych przez nas wyników w I kw. 2018 r. oraz perspektywy znacznego wzrostu przychodów i osiągnięcia wymiernych zysków finansowych w br., uważam, że spółka Torpol powinna zyskiwać na wartości. Torpol nie jest oczywiście obojętny na ryzyka jakie dotykają naszą branżę, ale jak do tej pory bardzo dobrze sobie z nimi radzimy. Nasz portfel kontraktów jest realizowany z zakładaną rentownością, natomiast wszelkie istotne informacje o sytuacji Grupy rzetelnie przekazujemy na bieżąco" - skomentował Grabowski.

Jednostkowe przychody Torpolu wyniosły w I kw. 209,1 mln zł (co oznacza 220-proc. wzrost r/r), zysk brutto na sprzedaży sięgnął 6,6 mln zł (83-proc. wzrost r/r), a zysk netto 1,5 mln zł (wobec 0,8 mln zł straty rok wcześniej). Spółka podkreśla, że pierwszy kwartał jest historycznie zawsze najsłabszym okresem w roku.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752,16 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)