PZU rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję za 2017 rokWarszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendy 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na 12 września 2018 roku oraz by wypłata dywidendy nastąpiła 3 października 2018 roku, podano w komunikacie.

"Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016-2020, przyjętą w 2016 roku oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. z dnia 5 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd poinformował, że wniosek w sprawie dywidendy pozytywnie oceniła rada nadzorcza spółki.

W marcu br. prezes PZU Paweł Surówka zapowiadał, że zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2017 roku w przedziale 66-100% wypracowanego zysku netto.

PZU odnotowało 2 910 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 935 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 4 233 mln zł wobec 2 374 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 434 mln zł wobec 1 573 mln zł zysku rok wcześniej.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PZU SA zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)