Open Finance miał 4,03 mln zł zysku netto, EBIT 2,84 mln zł w I kw. 2018 r.Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,84 mln zł wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,47 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 90,1 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów wynika ze wzrostu przychodów z pośrednictwa w sprzedaży kredytów o 13% oraz wzrostu przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych o 14%. Wzrost przychodów to efekt działań zapoczątkowanych przez zarząd w 2016 roku takich jak: systematyczny wzrost efektywności ekspertów finansowych i nieruchomościowych, zmniejszenie rotacji pracowników, optymalizacja systemów motywacyjnych ekspertów pod kątem jakości obsługi klienta, dynamicznie postępujący wzrost integracji sieci Open Finance i Home Broker S.A. oraz optymalizacja działania sieci stacjonarnej Open Finance" - napisano w raporcie.

"Te działania wpłynęły także na poziom kosztów działalności operacyjnej, które wyniosły 92.422 tys. zł i wzrosły o 5%. Wzrost kosztów operacyjnych wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowizji ekspertów zewnętrznych o 10%, co jest związane ze wzrostem przychodów o 7% r/r, skompensowanych spadkiem kosztów z tytułu najmu, świadczeń pracowniczych oraz marketingu" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,43 mln zł wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)