Zdecydowanie najczęściej (ponad jedna trzecia wypowiedzi – 36 proc.) wyborcy PiS uzasadniali swój polityczny wybór pozytywną oceną dotychczasowych wyników rządów tej partii. 15 proc. ankietowanych wskazywało na to, że partia dba o los zwykłych obywateli i wyprowadza Polskę z biedy. Trzecim w kolejności powodem wyboru tej partii jest dobry program i to, że wyborcy uznają to ugrupowanie za wiarygodne (13 proc. ankietowanych).

"Najsilniejsza dziś partia opozycyjna jawi się jej wyborcom jako przeciwieństwo obecnie rządzących" - podkreśla CBOS.

Najpopularniejszym powodem głosowania na Platformę Obywatelską jest chęć odsunięcia PiS-u od władzy (22 proc. badanych). 17 proc. wyborców chce głosować na PO, ponieważ pozytywnie ocenia ich rządy w przeszłości. Kolejnym motywem głosowania na tę partię (14 proc. badanych) jest fakt, że - zdaniem ankietowanych - nie dzieli ona Polaków i jawi się jako "stabilna" oraz "spokojna". Taki sam odsetek osób uznał, że warto głosować na PO, ponieważ jest "mniejszym złem", a innych alternatyw brakuje.

Jak wskazuje CBOS, Ruch Kukiz’15 przekonuje swoich zwolenników przede wszystkim ze względu na poglądy, które reprezentuje, program, a także polityczną młodość i nieangażowanie się we władzę. 22 proc. ankietowanych wybiera to ugrupowanie ze względu na patriotyczne i prawicowe poglądy, które są im najbliższe. Niewiele mniej osób (20 proc.) uznaje Ruch Kukiz'15 za partię "spoza układów", "nową, świeżą, nieskażoną władzą"; cenią oni również "krytykę wszelkiej partiokracji". 19 proc. uznało program Kukiz'15 za "najlepszy".

Reklama

W przypadku Nowoczesnej najważniejszym powodem poparcia partii jest fakt, że jest ona młoda i nowa na polskiej scenie politycznej (29 proc.); w następnej kolejności ankietowani wskazywali najlepszy program (23 proc.). 16 proc. badanych uznało Nowoczesną za partię, która jest kompetentna i posiada dobrych, rozsądnych polityków.

Zwolennicy SLD w pierwszej kolejności (32 proc. ankietowanych) uzasadniają swój wybór liberalnym światopoglądem partii i troską o prawa kobiet. 17 proc. popiera SLD ze względu na ich negatywny stosunek do "całej sceny politycznej", a 14 proc. badanych popiera tę partię ze względu na ich rządy, które oceniają jako dobre.

24 proc. wyborców PSL ceni tę partię ze względu na to, że reprezentuje interesy wsi i rolników. Taki sam procent ankietowanych odpowiedział, że odpowiada im wizerunek i styl działania partii - jest przez nich uznawana za rozsądną, sprawdzoną, umiarkowaną czy niekłótliwą. 15 proc. ankietowanych jako powód poparcia partii wskazywała stwierdzenia ogólne takie jak: "bo mi się podoba" lub "bo mi odpowiada".

Dane CBOS pochodzą z dwóch badań realizowanych w marcu i w kwietniu. Pierwsze z nich przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 marca 2018 roku na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Drugie tą samą metodą w dniach 5–12 kwietnia 2018 roku na liczącej 1140 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Polecamy: Czy Włochy staną się antyunijne i proputinowskie?