Strata operacyjna wyniosła 0,04 mln zł wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,95 mln zł wobec 1,50 mln zł rok wcześniej.  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,12 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 42,71 mln zł rok wcześniej. 

"W I kw. 2018 r. grupa Atende zrealizowała wyższą niż rok wcześniej sprzedaż w sektorach publicznym oraz przemysł, handel, usługi, niższą zaś w sektorach telekomunikacji i mediów oraz finansowym. Największy wpływ na wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, miał sektor publiczny, w którym przychody wzrosły o 13,6 mln zł r/r " - czytamy w komentarzu zarządu do wyników kwartalnych.

"W kolejnych latach emitent będzie konsekwentnie dążył do zrównoważonej sprzedaży do wszystkich sektorów rynku. Jednakże, zważywszy na doświadczenie, wiedzę ekspercką i oferowane rozwiązania, Atende będzie koncentrowało się na dynamicznym rozwoju sprzedaży w pierwszym rzędzie do operatorów telekomunikacji mobilnej oraz platform dystrybucji treści, instytucji i przedsiębiorstw związanych z obronnością, dystrybutorów energii elektrycznej oraz do podmiotów sektora finansowego" - czytamy także. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,82 mln zł wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)