Kredyt Inkaso: Wpłaty od dłużników wyższe szac. o ok. 30% r: r w r.obr. 2017: 2018Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso wyniosła 52 mln zł w IV kw. roku obrotowego 2017/2018 i była wyższa o 27% w skali roku, zaś w całym roku obrotowym wyniosła ok. 185 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 30% r/r, podało Kredyt Inkaso

"Prace związane z przygotowaniem skonsolidowanego rocznego raportu za rok obrotowy 2017/2018 wykazały istotne pozytywne zmiany w pozycji wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności nabytych przez grupę kapitałową emitenta w porównaniu z analogicznym okresem w roku obrotowym 2016/2017. Wspomniane istotne pozytywne zmiany przedstawiają się następująco:

- Wysokość szacunkowych wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę kapitałową emitenta w IV kwartale roku obrotowego 2017/18 wyniosła 52 mln zł, podczas gdy w IV kwartale roku obrotowego 2016/17 wyniosła 41 mln zł. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości spłat wierzytelności, w w/w okresach IV kwartału polega na wzroście o 27%.

- Z powyższego wynika, że spłaty wierzytelności w całym roku obrotowym 2017/18 wyniosły szacunkowo około 185 mln zł, podczas gdy w roku obrotowym 2016/17 wyniosły 142 mln zł. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości spłat wierzytelności w w/w okresach rok do roku polega wzroście o 30%" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że wysokość wpłat dłużników jest pochodną m.in.: efektywności operacyjnej emitenta, wielkości obsługiwanego portfela wierzytelności oraz sytuacji ekonomicznej dłużników, zaś wyższe wpłaty dłużników wynikają z trendu wzrostowego w odniesieniu do powyższych czynników.

"Wysokość wpłat od dłużników wpływa bezpośrednio (chodź nie jako jedyny czynnik), na kształtowanie się wysokości przychodów netto, a w konsekwencji na zysk netto oraz na generowaną przez spółkę EBITDA gotówkową" - podsumowano.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)