Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-05-21 6844,25 0,3% -1,5% -5,0% 20,8%
Miedź 3M USD/t 2018-05-21 6879,00 0,4% -1,6% -5,1% 21,1%
Ołów spot USD/t 2018-05-21 2397,75 3,6% 1,7% -3,5% 15,6%
Ołów 3M USD/t 2018-05-21 2410,00 3,4% 1,9% -3,1% 15,1%
Aluminium spot USD/t 2018-05-21 2275,75 0,4% -8,4% 0,9% 17,2%
Aluminium 3M USD/t 2018-05-21 2280,00 0,4% -7,7% 0,5% 17,3%
Cyna spot USD/t 2018-05-21 20765,00 -0,3% -5,8% 3,3% 1,0%
Cyna 3M USD/t 2018-05-21 20700,00 -0,4% -4,7% 3,4% 1,5%
Nikiel spot USD/t 2018-05-21 14607,50 -0,6% -1,1% 15,0% 56,6%
Nikiel 3M USD/t 2018-05-21 14675,00 -0,5% -1,0% 15,0% 56,8%
Cynk spot USD/t 2018-05-21 3099,00 0,1% -3,9% -7,1% 19,0%
Cynk 3M USD/t 2018-05-21 3104,00 0,1% -4,0% -6,5% 18,7%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-05-21 184,00 -0,5% -1,4% -29,3% 18,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-05-21 88,25 0,2% 5,4% -1,9% 33,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-05-21 837,06 -0,2% 8,6% 20,2% 33,0%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-05-21 791,06 -0,2% 9,1% 21,7% 35,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-05-21 742,25 -0,2% 8,6% 17,8% 41,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-05-21 680,25 -0,4% 7,7% 15,3% 46,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-05-21 435,75 -0,2% 15,5% 20,6% 42,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-05-21 435,50 -0,1% 16,2% 21,0% 48,0%

(PAP Biznes)