Newag miał 2,55 mln zł straty netto, 0,76 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Newag odnotował 2,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 9,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Główny wpływ na wyniki grupy miały (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego):
- istotnie niższa wartość przychodów ze sprzedaży, wynikająca z przypadających na I kwartał 2018 dostaw produkowanych i modernizowanych pojazdów,
- dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej +1,6 mln zł,
- wzrost kosztów ogólnego zarządu o 3,75 mln zł,
- ujemny wynik na działalności finansowej -2,9 mln" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mln zł wobec 14,95 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 9,25 mln zł wobec 22,86 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,49 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 164,97 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosła 119,5 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest niższa o 45,5 mln zł (-27,6%). Grupa zanotowała stratę w wysokości niespełna 2,6 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk grupy wyniósł 9,9 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 9,2 mln zł i była niższa o 13,6 mln zł (-60%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 155,8 mln zł (18,2%) do kwoty 1012 mln zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 8,91 zł" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 3,82 mln zł wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej.

"W ocenie zarządu sytuacja finansowa grupy jest stabilna a wyniki I kwartału są zgodne z przyjętymi w planie rocznym wartościami. Wolumen osiągniętych przychodów jest konsekwencją realizacji podpisanych harmonogramów dostaw pojazdów, a te nie gwarantują równomiernego rozłożenia sprzedaży w okresie roku. Opierając się polityce osiągania w ostatnich latach porównywalnej marżowości sprzedaży Grupy Newag oraz biorąc pod uwagę, iż na II kwartał br. przypada większa wartość sprzedaży w porównaniu do I kwartału br., zarząd ocenia, iż przychody za I półrocze br. będą zgodne z przyjętymi założeniami" - wskazano także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)