Wielton miał 19,81 mln zł zysku netto, w 33,3 mln zł EBITDA I kw. 2018 r.



Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Wielton odnotował 19,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 14,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,55 mln zł wobec 21,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 33,3 mln zł wobec 28,3 mln zł rok wcześniej.

"Dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na rekordowe przychody.W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 roku osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości 479,9 mln zł, czyli o 26,3% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskaliśmy jednocześnie wyższą marżę brutto na sprzedaży - na poziomie 13,9% w porównaniu 13,3% rok wcześniej. To właśnie te dobre wyniki pozwoliły nam zakończyć I kwartał 2018 roku z zyskiem netto, przypadającym dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 19,8 mln zł, czyli o 39,0% wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. To najlepszy wynik I kwartału w historii grupy" - napisał prezes Mariusz Golec w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 479,94 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 380,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 12,59 mln zł wobec 9,5 mln zł zysku rok wcześniej.

"W efekcie prowadzonych w ostatnich kwartałach prac projektowych przekazaliśmy do masowej produkcji kolejne pojazdy, takie jak: nowa przyczepa rolnicza typu Tandem z klapą hydrauliczną,zabudowa kopalniana Scania 8x4 typu Square oraz linia Smart Line naczep wywrotek. Jednocześnie nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe pracowało nad kolejnymi prototypami. Jednym z nich jest projekt budowy chłodni-naczepy, realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 44% kosztów tego projektu zostanie sfinansowanych ze środków NCBiR. Przygotowujemy się też do budowy zakładu produkcji chłodni i chcemy by rozpoczął on działalność już pod koniec 2019 roku" - podsumował Golec.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)