Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 60,2 mln zł, EBITDA: 7,9 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej: 6,2 mln zł przy długu netto wynoszącym 112,8 mln zł, podano w komunikacie.

"W I kwartale 2018 roku grupa kapitałowa ABC Data wypracowała przychody ze sprzedaży wyższe o 5% w stosunku do I kwartału 2017 roku. Na poziom uzyskanych przychodów wpłynął głównie wzrost sprzedaży krajowej" - czytamy w komunikacie.

Na skonsolidowane wyniki finansowe grupy w I kwartale 2018 roku wpłynął wyższy zysk brutto ze sprzedaży, związany ze wzrostem skali działalności grupy. W efekcie zysk netto wzrósł o 60% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, dodano.

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku spółka opublikuje 29 maja br.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)