Ipopema miało 0,82 mln zł straty netto, 1,13 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Ipopema Securities odnotowało 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,13 mln zł wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,53 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 22,19 mln zł rok wcześniej.

"Wyższe przychody w segmencie usług maklerskich i usług doradczych, przy jednoczesnym nieznacznym spadku przychodów w segmencie zarządzania funduszami i portfelami, przełożyły się na wzrost łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema w pierwszym kwartale 2018 r. o 6,0% (do poziomu 23.529 tys. zł wobec 22.193 tys. zł w I kw. 2017 r.)" - czytamy w raporcie.

"Ipopema TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w I kw. 2018 r. przychody na poziomie 7 103 tys. zł (30,2% skonsolidowanych przychodów), tj. o 6,3% niższym niż rok wcześniej (7 582 tys. zł). W porównaniu do I kwartału 2017 r. zmieniła się struktura przychodów w ten sposób, że wzrósł udział przychodów za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego w rezultacie wzrostu ich aktywów, których średnia wartość w I kw. 2018 r. kształtowała się na poziomie 1,3 mld zł (wobec 1,1 mld zł w I kw. 2017 r.). Łączna suma aktywów w zarządzaniu wyniosła na koniec marca 2018 r. 55 mld zł (54,8 mld zł rok wcześniej)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,16 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)