Ursus miał 1,47 mln zł straty netto, 2,49 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Ursus odnotował 1,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,49 mln zł wobec 6,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,51 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 72,28 mln zł rok wcześniej.

Ursus podał, że sprzedaż krajowa wyniosła 29 562 tys. zł, co stanowiło spadek o 11%, natomiast sprzedaż eksportowa wyniosła 13 948 tys. zł i tym samym obniżyła się o 64% w stosunku do I kwartału 2017 r.

"Pozytywny wpływ na zysk na działalności operacyjnej grupy miało obniżenie kosztów sprzedaży (o 25% r/r), natomiast negatywny wpływ miało zwiększenie kosztów ogólnego zarządu grupy (o 7% r/r) spowodowane wzrostem tej pozycji w spółkach zależnych Grupy Ursus tj. spółce Ursus Bus S.A. oraz Ursus Dystrybucja sp. z o.o. Negatywny wpływ na wynik netto grupy w I kwartale 2018 r. miał wzrost kosztów finansowych o 1 912 tys. zł r/r. Wzrost kosztów finansowych spowodowany jest zwiększeniem zaangażowania kapitału obcego w spółkach zależnych oraz niekorzystną relacją kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego, której skutkiem było naliczenie znaczących różnic kursowych" - czytamy w raporcie.

Ponadto wpływ na wynik finansowy grupy ma spadek przychodów finansowych o 1 034 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jest to efekt rozliczenia przez spółkę dominującą w I kwartale 2017 r. szeregu terminowych transakcji walutowych typu forward. W 2018 r. Spółka nie korzystała z instrumentów pochodnych, a ich rozliczenie nie miało wpływu na wyniki osiągane przez spółkę, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 2,23 mln zł wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.

(ISBnews)