BBI Development miał 0,32 mln zł straty netto, 2,38 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - BBI Development odnotował 0,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,38 mln zł wobec 39 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 8,68 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 10,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 2,36 mln zł wobec 81 tys. zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)