Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 16,7 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2017 rok w wysokości 100 054 032,62 zł:

- dywidenda - 16 740 801 zł

- kapitał rezerwowy - 83 313 231,62 zł

Reklama

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 13 lipca br. a terminem wypłaty dywidendy 31 lipca br., podano także.


Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.
(ISBnews)