Oferta Budimeksu na prace w Bydgoszczy za 74,89 mln zł netto oceniona najwyżejWarszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 74,89 mln zł netto, została przez miasto Bydgoszcz oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy", podała spółka.

Bydgoszcz wzywa jednocześnie Budimex do złożenia w terminie 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w jednolitym dokumencie zamówienia. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie.

Wartość oferty to 74 899 558,83 zł netto, a łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 149 217 958,06 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót ma nastąpić po przekazaniu placu budowy, a termin zakończenia robót przewidziano na 29.12.2020 r.

"Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi, a miastem Bydgoszcz wraz z wartością oferty przekracza próg 127 386 tys. zł netto" - czytamy także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. spółka miała 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)