Zysk netto Abadon RE to 3,2 mln zł, 6,16 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.


Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Abadon Real Estate odnotował 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 3,85 mln zł w porównaniu do 1,65 mln zł.
"Przyjęty przez holding Murapol model biznesowy, zakładający koncentrację wewnątrz organizacji wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji projektu inwestycyjnego, przynosi wymierne korzyści. Holding ma zapewniony dostęp do kadry i zasobów niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych, co pozwala mu systematycznie zwiększać skalę działalności. Z kolei spółki projektowo-wykonawcze mają pewne, stabilne i sprawdzone źródło pozyskiwania zleceń. Patrząc na portfel holdingu Murapol w zakresie projektów w realizacji oraz w przygotowaniu, widzimy sporo pracy i zleceń dla spółek wykonawczych na najbliższe 5 lat. Duży potencjał dostrzegamy dla obsługi generalnych wykonawców, tj. Partner S.A. oraz Awbud S.A." - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.
Zysk operacyjny wyniósł 6,16 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,46 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 54,71 mln zł rok wcześniej.
"Blisko trzykrotny wzrost przychodów ze sprzedaży oraz dwuipółkrotny wzrost zysku netto wypracowane przez spółki wchodzące w skład grupy Abadon Real Estate w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. w stosunku do analogicznego okresu minionego roku, są efektem znaczącego zwiększenia skali działalności holdingu Murapol, który jest podstawowym i wiodącym zleceniodawcą dla spółek wchodzących w skład grupy Abadon RE. Stałe zwiększanie portfela projektów w przygotowaniu oraz w realizacji holdingu sprzyja wzrostowi przychodów wszystkich spółek Abadon RE, które obsługują każdy etap realizacji przedsięwzięć deweloperskich Murapolu. Wpływ na poziom wypracowanych wyników w pierwszym kwartale br. ma także przejęcie w ub. r grupy budowlanej Awbud i konsolidowanie jej wyników w sprawozdaniu grupy Abadon RE" - czytamy dalej.
86% przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez grupę Abadon RE w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 roku stanowiły wpływy z działalności usługowej, w tym głównie ze świadczenia obsługi w zakresie generalnego wykonawstwa przez Partner S.A. oraz Awbud S.A. Pozostałe blisko 14% to wpływy zrealizowane przez Cross Bud - dystrybutora materiałów budowlanych, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 0,99 mln zł wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej.
Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.
(ISBnews)